เอกสารวิชาการ

New


***


***
******

  
 แบบการเขียนหนังสือราชการ
ราบละเอียดคลิ๊ก !!


 
Web site โรงเรียนในสังกัด
 
Web ข้อมูล AEC
 
แบบฟร์อมราชการ
 
Link  น่าสนใจ
 
Weather Report
 
Clock
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

25/06/2558 new!!!20/05/2558


 เอกสารคู่มือ 
การอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
ปีการศึกษา2558เอกสารคู่มือ ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC เอกสารคู่มือ ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
Education Management Information System : EMIS 
20/02/2558

   แนะนำ wed site  การจัดการความรู้  KM ของ สพป.เชียงรายเขต 3
รายละเอียด คลิ๊ก!!!

ประชาสัมพันธ์ จาก สพฐ.
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คลิ๊ก ที่ภาพนางจันทร์แสง   เชื้อเจ็ดตน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 สพป. เชียงรายเขต 3

web site  สำคัญ งานข้อมูลสารสนเทศ


 
Web องค์กรหลัก ศธ.

 
Oil Price (PTT)
 
Google Maps
 
Gold Price
 
Gallery..
   หัวข้อเรื่อง
   อ่าน
   ตอบ
   วันที่
   william and mary health center
   8
   0
   17 ก.ย. 2560
   health risks of e cigarettes
   7
   0
   28 ส.ค. 2560
   male enhancement pill reviews
   6
   0
   22 ส.ค. 2560
   behavioral health of the palm beaches
   7
   0
   16 พ.ค. 2560
   family doctors in york pa
   7
   0
   21 เม.ษ. 2560
   paroxetine hcl 20 mg tablet
   9
   0
   06 เม.ษ. 2560
   acer tablets for sale
   7
   0
   02 เม.ษ. 2560
   ข้อมูลนักเรียนอ่านออกเขียนไม่ได้
   27
   0
   18 ส.ค. 2558
   ทดสอบระบบงาน
   31
   1
   26 ก.พ. 2558
   ข้อสงสัย หรือ หากมีปัญหาในการจัดทำข้อมูล
   43
   3
   24 พ.ย. 2553